Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Pieteikties

Pieteikuma anketa 10. Starptautiskajam K. Davidova čella konkursam
GRUPA *
Dzimšanas datums *
Dzimšanas datums
Skolotājs *
Skolotājs
Koncertmeistars *
Vai dalībniekam nepieciešams koncertmeistars no organizatoru puses?
Koncertmeistara vārds, ja dalībnieks konkursā piedalīsies ar savu koncertmeistaru.
PROGRAMMA
Konkursa programma pieejama šeit: http://davidovcello.kuldiga.lv/programma/
1. kārta
2.KĀRTA
3.KĀRTA
Informācija konkursa dalībnieku katalogam par dalībnieka izglītību, radošajām gaitām, pieredzi, sasniegumiem u.c., ne vairāk kā 1000 zīmes.
Uzmanību! Piesakoties konkursam, uz e-pastu agnese.lapsina@kuldiga.lv jānosūta: 1)personu apliecinoša dokumenta kopija; 2) fotogrāfija JPG formātā; 3)apliecinājums par dalības maksas pārskaitījumu - bankas maksājuma uzdevums; 4)izvēles skaņdarba notis, ja koncertmeistars ir nepieciešams no konkursa organizatoru puses.