Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

kalendārs

No 15. marta

Kuldīgas novada muzejā 

Izstāde par godu Kārļa Davidova 180. jubilejai "Kārlis Davidovs - čella stīgu pavēlnieks"

6. - 10. maijs

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā

I, II un III konkursa kārta

Konkursa kārtas atvērtas publikai, ieeja bez maksas

6. maijs 18:00

Kuldīgas kultūras centrā 

Čelliste Marta Sudraba, solo koncerts

Programma:
Sonāte čellam ar klavierēm C- dur, Ludvigs van Bēthovens
Sonāte čellam ar klavierēm op. 119, Sergejs Prokofjevs
“Grand Tango “ čellam un klavierēm, Astors Pjacolla

Pianiste: Veneta Miķelsone

Biļetes: www.bilesuparadize.lv

9. maijs 18:00

Dokumentālā filma "Čella stāsti", 2013, Luksemburga, rež. Anne Schiltz

Kuldīgas kultūras centrā 

10. maijs 19.00

Čellists, komponists, "Grammy" balvas ieguvējs Maiks Bloks (Mike Bock/ASV)

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more