Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Žūrija

ELEONORA TESTEĻECA, LATVIJA

Music Kuldiga

Viena no ievērojamākajām čella skolas pārstāvēm Latvijā, no 1991.gada LMA profesore.

Mācījusies pie Ēvalda Berzinska un Visvalža Kļaviņa. 1962.gadā absolvējusi J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas prof.Ē.Berzinska čella klasi, 1966.gadā beigusi Ļeņingradas N.Rimska-Korsakova Valsts konservatorijas aspirantūru M.Rostropoviča čella klasē un ieguvusi III vietu P.Čaikovska starptautiskajā atskaņotājmākslinieku konkursā.

No 1966. - 1989.gadam E.Testeļeca kā Latvijas Filharmonijas soliste ir uzstājusies Latvijā un ārzemēs, veikusi ierakstus Latvijas Radio fondā un skaņuplatēs.

Līdztekus atskaņotājmākslinieces karjerai E.Testeļeca uzsāk pedagoga darbu Em.Dārziņa mūzikas skolā un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Viņas čella klasi absolvējuši vairāki desmiti jauno mūziķu, daudzi no tiem - starptautisko konkursu laureāti.

Paralēli pedagoģiskajam darbam E.Testeļeca iesaistījusies dažādos nozīmīgos projektos un sabiedriskās aktivitātēs: Rīgas M.Rostropoviča čella festivāla mākslinieciskā vadītāja 2001.gadā un K.Davidova Starptautiskā čellistu konkursa Patronese un mākslinieciskā direktore kopš 2000. gada. 

"Lielās mūzikas balvas 2016" Mūža balvas ieguvēja par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikā.